Hiện nay AscendEX đã hỗ trợ gửi, rút và giao dịch USD! Bạn có thể tự do quy đổi các đồng tiền ổn định (stablecoin) phổ biến như USDC và USDP thành ‘USD’ theo tỷ lệ 1:1 trên AscendEX. Các khoản tiền gửi chuyển khoản bằng USD sẽ ghi có USD vào tài khoản của bạn, và việc rút tiền chuyển khoản sẽ cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi các đồng tiền ổn định (stablecoin) phổ biến sang USD. 

Bạn có thể gửi USDC và USDP và được ghi có thành USD vởi tỷ lệ 1:1, và bạn có thể rút USD thành các loại tiền này với tỷ lệ 1:1. Xin lưu ý là USDT không nằm trong Nhóm Stablecoin USD trên AscendEX; tuy nhiên, bạn vẫn có thể tự do gửi, rút ​​và giao dịch USDT trên nhiều chuỗi, bao gồm ERC20, Solana, Arbitrum, Omni, và TRC20.

 

Hỗ trợ USD sẽ cho phép bạn thực hiện một số thao tác sau:

·   Gửi USD và ngay lập tức rút các đồng tiền ổn định như USDC hoặc USDP

·   Gửi các đồng tiền ổn định như USDC hoặc USDP và ngay lập tức rút USD qua chuyển khoản

·   Chuyển đổi dễ dàng USDT thành USD, với mức phí 0%

·   Giao dịch các tài sản phổ biến như BTC và ETH bằng USD và USDT trên cùng một nền tảng

 

Xem thêm chi tiết dưới đây:

1. Giao dịch ký quỹ và giao ngay USD hiện đã được hỗ trợ trên AscendEX và tất cả các giao dịch được tính toán và thực hiện bằng USD. Các cặp giao dịch hiện đang được hỗ trợ trên AscendEX bao gồm BTC/USD, ETH/USD, và USDT/USD.

2. Với sự ra mắt USD, tất cả tài sản USDC và USDP liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do AscendEX cung cấp sẽ được chuyển đổi thành USD. Bao gồm các sản phẩm Staking USDC, Khai thác DeFi, và các dịch vụ Quy đổi USDC & USDP. Đồng thời, AscendEX sẽ loại bỏ các cặp giao dịch USDC & USDP khỏi các dịch vụ giao dịch giao ngay/ký quỹ, bao gồm USDC/USDT và USDP/USDT.

3. Các khoản tiền gửi USDC, USDP, và USD sẽ được thể hiện dưới dạng ‘USD’ trong tài khoản của bạn; tuy nhiên, bạn vẫn có thể dễ dàng rút ‘USD’ thành bất kỳ loại tài sản nào bạn chọn. Ví dụ, bạn có thể gửi USDC và rút USDC. Bạn cũng có thể gửi USDP và rút USDC mà không cần bán USDP để lấy USDC.

 

Vui lòng truy cập các liên kết sau để tìm hiểu thêm về USDC và USDP.

USDC :https://www.ascendex.com/vi/support/articles/36724-usdc-usdcoin

USDP:https://ascendex.com/vi/support/articles/36744-paxos-standardpax