AscendEX hỗ trợ sử dụng tài sản staking làm tài sản đảm bảo cho giao dịch tương lai, nghĩa là người dùng có thể chuyển tài sản số staking sang tài khoản tương lai để giao dịch tương lai. Trước khi tham gia giao dịch tương lai, người dùng cần chuyển tài sản staking từ tài khoản đầu tư sang tài khoản tương lai. Vui lòng xem các bước chi tiết dưới đây.

 

Nếu bạn đã tham gia giao dịch tương lai, bạn có thể tham khảo cả hai cách dưới đây để chuyển tài sản. Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia giao dịch tương lai, vui lòng tham khảo cách thứ hai để chuyển tài sản.

 

1.Chuyển từ Investment Account

1)      Mở trang web AscendEX, nhấp vào “Finance” ở góc trên bên trái trang chủ và chọn “AscendEX Earn” trong danh sách thả xuống.

2)      Trên trang “AscendEX Earn”, nhấp vào “My Positions”.

3)      Vào trang “Investment Account”, xem danh sách dự án để tìm tài sản staking muốn chuyển và nhấp vào “Transfer”.

4)      Trên trang chuyển tiền, chọn hướng chuyển tiền – từ “Investment” đến “Futures”, và nhấp vào nút thả xuống ở bên phải mục token để chọn tài sản staking muốn chuyển, sau đó nhập số tiền chuyển (Xin lưu ý: tài sản staking sẽ được hiển thị dạng “Token-S” trong tài khoản của bạn, ví dụ như “BTC-S”.). Bạn cũng có thể xem số tiền hiện có để chuyển với token đã chọn và nhấp “All” ở bên phải để chuyển tất cả tài sản hiện có bằng một nhấp chuột. Nhấp “Confirm” để hoàn tất.

5)      Kiểm tra lịch sử chuyển khoản gần đây để xác nhận tài sản bạn chuyển đã được ghi có vào tài khoản của bạn. Trên giao diện futures, bạn có thể bắt đầu giao dịch tương lai ngay với các tài sản staking bạn đã chuyển. Vui lòng xem Cách bắt đầu giao dịch hàng hóa tương lai trên AscendEX (PC) để biết thêm chi tiết về giao dịch tương lai.

 

2.  Chuyển từ Giao diện Futures Trading

1)      Mở trang web AscendEX, nhấp vào “Futures” ở góc trên bên trái trang chủ và chọn “Futures Trading” trong danh sách thả xuống (Ví dụ với giao diện futures trading tiêu chuẩn).

2)      Trên giao diện futures trading, nhấp vào “Transfer” ở góc trên bên phải trong khu vực tài khoản tương lai.

3)      Trong cửa sổ hiện lên, chọn hướng chuyển tiền – từ “Investment” đến “Futures”, và nhấp vào nút thả xuống ở bên phải mục token để chọn tài sản staking muốn chuyển, sau đó nhập số tiền chuyển (Xin lưu ý: tài sản staking sẽ được hiển thị dạng “Token-S” trong tài khoản của bạn, ví dụ như “BTC-S”.). Bạn cũng có thể xem số tiền hiện có để chuyển với token đã chọn và nhấp “All” ở bên phải để chuyển tất cả tài sản hiện có bằng một nhấp chuột. Nhấp “Confirm” để hoàn tất.

4)      Kiểm tra lịch sử chuyển khoản gần đây để xác nhận tài sản bạn chuyển đã được ghi có vào tài khoản của bạn. Bạn có thể trực tiếp chuyển đến giao diện futures để bắt đầu giao dịch tương lai với các tài sản staking đã chuyển. Vui lòng xem Cách bắt đầu giao dịch hàng hóa tương lai trên AscendEX  (PC) để biết thêm chi tiết về giao dịch tương lai.