Cộng đồng
Customer Support
Trợ giúp

AscendEX Earn

Enrich your investment portfolios to earn BTC, ETH, and more

Popular Investments

Đang tải...

Đang tải...

FAQ

What’s AscendEX Earn?
Staking là gì?
Làm thế nào để tham gia Staking?
Can I stop Staking anytime? Is there an unstaking period?
Tại sao Farmer tạo ra lợi nhuận hấp dẫn trên vốn?
Tôi có thể rút token của mình bất cứ lúc nào không? Có một khoảng thời gian mở khóa?
What is ASD ecosystem?