TỔ CHỨC

AscendEX dành cho Tổ chức

Giao dịch ổn định, đơn giản, an toàn trên AscendEX

Nền tảng tiền mã hóa của dân chuyên, cho dân chuyên
AscendEX là nền tảng giao dịch DeFi hàng đầu cho dân chuyên trong ngành. Được xây dựng bởi các nhà giao dịch định lượng Phố Wall năm 2018, các sản phẩm của AscendEX đáp ứng yêu cầu bảo mật của ngay cả những đối tác tổ chức tinh vi nhất.

Hơn 400 triệu

giao dịch trung bình hàng ngày trên giao ngay, ký quỹ & phái sinh.

Hơn 200

quốc gia có người dùng đang hoạt động.

Hơn một thế kỷ

tổng cộng kinh nghiệm Phố Wall & tiền mã hóa

Hơn 400 triệu

giao dịch trung bình hàng ngày trên giao ngay, ký quỹ & phái sinh.

Hơn 200

quốc gia có người dùng đang hoạt động.

Hơn một thế kỷ

tổng cộng kinh nghiệm Phố Wall & tiền mã hóa

Thị trường Thanh khoản Cao

Với khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày hơn 400 triệu USD giao dịch tiền mặt, ký quỹ và phái sinh, với cơ sở người dùng toàn cầu đa dạng cả các nhà giao dịch cá nhân và tổ chức từ hơn 200 quốc gia, AscendEX nằm trong số các thị trường thanh khoản cao và giao dịch tích cực nhất trong ngành.
Xem trực tiếp
Xem trực tiếp

Kiếm lời với Phí, Hoàn tiền, & Phần thưởng

Với các ưu đãi tặng thưởng hàng tháng và cơ cấu phí & hoàn tiền kiếm được lên đến 1.5 bps (0.015%) khi kiến tạo lệnh, AscendEX mang lại lợi ích cho người dùng. Kết hợp với mức phí ít nhất là 2 bps (0.02%) khi khớp lệnh sẵn, tạo điều kiện cho mức chênh hiệu quả chặt nhất trong ngành.
Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm

Cơ sở hạ tầng Mạnh mẽ

Có khả năng xử lý hơn 400.000 giao dịch mỗi giây (TPS), cơ sở hạ tầng hiệu suất cao cung cấp kết nối thông lượng cao với độ trễ thấp. REST và Websockets sẵn sàng cho tất cả các khách hàng có kết nối chuyên dụng nếu có yêu cầu.
Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm

Hành trình lên đỉnh thành công với AscendEX

Nhiều cách kiếm lời hơn

Với mức lãi suất 50% dẫn đầu trong ngành, quy mô tài sản của bạn sẽ tăng lên không ngừng. ¹
Tìm hiểu thêm

Dành cho mọi người

Dù bạn mới tham gia đầu tư tiền mã hóa hay là một nhà giao dịch thiện chiến, AscendEX có đa dạng lựa chọn để tài sản sinh lời.
Tìm hiểu thêm

Đơn giản & Bảo mật

Chúng tôi sẽ lo cơ sở hạ tầng—bạn chỉ việc đầu tư, giao dịch và kiếm lời. Truy cập tài sản mọi lúc mọi nơi.
Tìm hiểu thêm
¹*Tính toán bằng APY trung bình của tất cả các loại tài sản được hỗ trợ trên AscendEX Earn.