Cảnh báo

Chú ý: Nền tảng AscendEX sẽ căn cứ động thái thị trường đối với lãi suất ngày giao dịch đòn bẩy để tiến hành điều chỉnh động thái, vui lòng xác nhận lãi suất ngày vay ở trang phí suất trước khi giao dịch.

Đang tải...

Đang tải...