Stop-limit Emri nedir? 

Stop-limit emirleri, bir stop emrinin özelliklerini bir limit emrinin özellikleriyle birleştirir. Belirli bir stop fiyatına ulaşıldıktan sonra bir stop-limit emri gerçekleştirilir. Stop fiyatına ulaşıldığında, stop-limit emri, limit fiyatından veya daha yüksek fiyattan alım veya satım yapmak için bir limit emri haline gelir. 

Basitçe ifade etmek gerekirse, stop-limit emri, ticaretçilerin belirlediği limit fiyatına ulaşılana kadar dokunulmayacak olan, stop emrine dayalı olarak belirlenmiş bir zaman çerçevesi üzerinde koşullu bir işlemdir.

 

Stop-limit Emrinin Gerçek Örneği:

Örneğin, 10.000 USDT fiyatından BTC satın aldığınızı varsayalım. Bu durumda riski azaltmak için, ciddi bir düşüş ivmesi göstermeye başladığında onu satmak istersiniz. Stop fiyatı (veya tetikleme fiyatı) 9.800$ ve sınır fiyatı 9.700$ ile satmak için bir stop limiti emri verirsiniz. BTC fiyatı 9.800$ stop fiyatına düşerse emir aktif hale gelecek ve limit emrine dönüşecektir. Emir, limit fiyat olan 9.700$ ‘in üzerinde yerine getirilemediği sürece işlem gerçekleşmez.

 

Yükseliş ve Düşüş Yönleri

Stop-limit emrinin birincil avantajı, ticaretçilerin emrin ne zaman oluşturulması gerektiği konusunda kesin kontrole sahip olmasıdır. Limit fiyatının eşleşmemesi durumunda işlem tetiklendikten sonra emir yerine getirilmeyecektir. 

Dezavantajı, hızlı değişen piyasa nedeniyle belirtilen süre içinde stop fiyatına ulaşılamaması durumunda ticaretin gerçekleştirileceğinin garanti edilmemesidir.

 

Stop-market Emri ile Karşılaştırılan Benzerlikler ve Farklılıklar

Benzerlikler:

1. Hem stop-limit emri hem de stop-market emrinin iki temel fiyat ayarı vardır: Stop fiyatı ve Tetikleyici fiyat.

2. Bu emirler, ticaretçilerin karları kilitlemesine veya aşağı yönlü kayıpları sınırlamasına yardımcı olabilir. 

Farklılıklar:

1. Stop-piyasa emirleri cari piyasa fiyatından gerçekleştirilir, stop-limit emirleri ise ticaretçiler tarafından belirlenen limit fiyattan tetiklenir.

2. Stop-piyasa emirleri, ticaretçiler için ticaretin yürütülmesini sağlarken, stop-limit emirleri, ticaret fiyatını garanti eder.

Stop-piyasa emirleri, etkinleştirildikten sonra piyasa emirlerine aktarılacağı için gerçek zamanlı bir alış veya satış garantisi verebilir, ancak yatırımcıların beklediği fiyattan karşılanamayabilirler. Aksine, stop-limit emirleri, işlemlerin favorisi altında gerçekleşmesini sağlayabilir, ancak gerçekleştirilmeleri garanti edilmez.

 

Stop-Limit Emri Vermek İçin Referans Faktörleri

1.     Varlıkların Değişkenliği

Varlıkların fiyat dalgalanmasına bağlı olarak emrin yerine getirilme şansını artırmak için bir stop-limit emri belirlerken stop fiyatı ile limit fiyatı arasında bir boşluk bırakın.

2.     Varlıkların Likiditesi

Ticaretçiler, piyasa düşük likidite ile karşılaştığında stop-limit emirlerini piyasa stop emirlerinden daha fazla kullanabilir.

3.     Stop fiyatının ayarlanması için teknik analiz araçlarını uygulayın.