วงเงินกู้ยืมสูงสุดคืออะไร

วงเงินกู้ยืมสูงสุด หมายถึง จำนวนโทเคนสูงสุดที่ผู้ใช้สามารถกู้ยืมได้ในขณะซื้อขายมาร์จิ้น ตัวอย่างเช่น หากวงเงินกู้ยืมสูงสุดสำหรับโทเคน USDT คือ 1,000,000 USDT จำนวนเงินที่ยืมได้สำหรับบัญชีมาร์จิ้นจะถูกจำกัดที่ 1,000,000 USDT

อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าวงเงินสูงสุดที่สามารถยืมได้ของบัญชีผู้ใช้อาจเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ กระบวนการซื้อขายทั้งหมดยังขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น เลเวอเรจของโทเคน การลงทุนของผู้ใช้ และเงื่อนไขการกู้ยืมโดยรวมของแพลตฟอร์ม ดังนั้น วงเงินกู้ยืมสูงสุดของผู้ใช้อาจแตกต่างไปจากที่คาดไว้ ตัวอย่างเช่น หากคำสั่งซื้อขายของผู้ใช้ถูกปฏิเสธเนื่องจากจำนวนเงินกู้ทั้งหมดเกินขีดจำกัดของวงเงินกู้ยืมสูงสุดในบัญชีของคุณ หมายความว่าจำนวนโทเคนที่ผู้ใช้ยืมนั้นถึงขีดจำกัดสูงสุดที่สามารถยืมได้ของแพลตฟอร์ม และคุณจะต้องชำระคืนและลดยอดกู้ยืมคงค้างก่อนที่จะทำการกู้ยืมเพิ่มเติม โปรดไปที่หน้าวงเงินกู้ยืมสูงสุด หรือทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อตรวจสอบวงเงินกู้ยืมสูงสุดสำหรับแต่ละโทเคนก่อนการซื้อขายมาร์จิ้น

 

วิธีการตรวจสอบ

1)     เปิดเว็บไซต์ AscendEX และคลิกที่ไอคอนโปรไฟล์ที่มุมขวาบนของหน้าแร  แล้วเลือก “อัตราค่าธรรมเนียม” ในแถบเมนู

2)     ในหน้าอัตราค่าธรรมเนียม ให้คลิกที่ “วงเงินกู้ยืมสูงสุด” เพื่อตรวจสอบขีดจำกัดการกู้ยืมสูงสุดที่แพลตฟอร์มกำหนดไว้สำหรับโทเคนแต่ละรายการในการซื้อขายมาร์จิ้น