สามารถดูประวัติการซื้อคริปโทด้วยบัตรเครดิต/เดบิตได้สองวิธี คือ

 

1. ค้นหาในหน้าซื้อคริปโทด้วยบัตรเครดิต/เดบิต

1. ลงชื่อเข้าเว็บไซต์ทางการของ AscendEX คลิกที่ ลงทุน (Invest) ตรงด้านซ้ายบนของแถบนำทางในหน้าแรก และเลือก ซื้อคริปโท – บัตรเครดิต/เดบิต (Buy Crypto - Credit/Debit Card) ในเมนูแบบดึงลง

2. ในหน้าการซื้อคริปโท ให้คลิกที่ ประวัติการสั่งซื้อขาย (Order History) ใต้พื้นที่ดำเนินการ 

3. ในหน้าประวัติการสั่งซื้อขาย คุณสามารถดูประวัติการซื้อคริปโทได้ รวมถึงข้อมูลต่อไปนี้: โทเคน วันที่ซื้อ ช่องทางการซื้อ วิธีการชำระเงิน ยอดซื้อ จำนวนเงินตราที่ชำระ และ สถานะ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกดูคำสั่งซื้อขายตามโทเคน วิธีการชำระเงิน ช่องทางการซื้อ และวันที่ซื้อได้อีกด้วย 

 

2. ค้นหาในหน้าคำสั่งซื้อคริปโท

1. ลงชื่อเข้าเว็บไซต์ทางการของ AscendEX คลิกที่ คำสั่งซื้อขายของฉัน (My Orders) ตรงด้านขวาบนของแถบนำทางในหน้าแรก และเลือก ประวัติการสั่งซื้อขาย (Order History) ในเมนูแบบดึงลง

2. ในหน้าประวัติการสั่งซื้อขาย คุณสามารถดูประวัติการซื้อคริปโทได้ รวมถึงข้อมูลต่อไปนี้: โทเคน วันที่ซื้อ ช่องทางการซื้อ วิธีการชำระเงิน ยอดซื้อ จำนวนเงินตราที่ชำระ และ สถานะ นอกจากนี้ยังสามารถเลือกดูคำสั่งซื้อขายตามโทเคน วิธีการชำระเงิน ช่องทางการซื้อ และวันที่ซื้อได้อีกด้วย