Time in Force (TIF)คืออะไร 

Time in force (TIF) เป็นพารามิเตอร์เฉพาะที่ใช้เพื่อระบุระยะเวลาที่คำสั่งจะมีผลหรือเปิดอยู่ก่อนที่จะดำเนินการหรือหมดอายุ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการกำหนดออเดอร์ พารามิเตอร์ TIF ที่แตกต่างกันกำหนดกลยุทธ์การดำเนินการตามออเดอร์ที่แตกต่างกัน

 

GTC/IOC/FOK ออเดอร์คืออะไร 

1.     Good Till Cancelled (GTC) 

Good Till Cancelled (GTC): ออเดอร์จะมีผลจนกว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นหรือผู้เทรดทำการยกเลิกด้วยตนเอง 

ตัวอย่างเช่น: ผู้เทรดต้องการซื้อ 1 BTC ที่ 10,000 USDT หากผู้เทรดใช้ GTC ออเดอร์ในการดำเนินการ ออเดอร์จะคงสถานะเปิดอยู่จนกว่าราคาตลาดของ BTC จะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ 1 BTC เท่ากับ 10,000 USDT หรือจนกว่าผู้เทรดจะปิดออเดอร์ด้วยตนเอง 

GTC ออเดอร์มีความยืดหยุ่น โดยสามารถถูกยกเลิกเมื่อใดก็ได้ก่อนที่จะดำเนินการ หรือยกเลิกเฉพาะส่วนที่ยังไม่สำเร็จหลังจากมีบางส่วนที่ดำเนินการสำเร็จ GTC เหมาะสำหรับผู้เทรดที่สามารถรอให้ออเดอร์ทั้งหมดเสร็จสิ้นในราคาที่กำหนดไว้ GTC จึงเป็นตัวเลือกตั้งต้นสำหรับลิมิตออเดอร์บนแพลตฟอร์มการซื้อขายคริปโท โดยจะต่างจากตลาดหุ้นที่มีการยกเลิกออเดอร์อัตโนมัติเมื่อตลาดหุ้นปิดทำการ เพราะตลาดคริปโททำงานทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

 

2.     Immediate or Cancel (IOC) 

Immediate or Cancel (IOC): ออเดอร์จะต้องดำเนินการสำเร็จบางส่วนทันทีที่ราคาลิมิตหรือราคาที่ดีกว่า และส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการจะถูกยกเลิก หากไม่สามารถดำเนินการสำเร็จได้ในทันที ออเดอร์จะถูกยกเลิกเช่นกัน

ตัวอย่างเช่น คุณต้องการซื้อ 10 BTC ที่ 10,000 USDT โดยที่ IOC ออเดอร์สามารถซื้อได้เพียง 8 BTC ที่ 10,000 USDT ภายใต้สถานการณ์ตลาดปัจจุบัน หากคุณซื้อ 8 BTC ได้สำเร็จ คำสั่งซื้อ 2 BTC ที่ยังไม่สำเร็จจะถูกยกเลิก ทั้งนี้หากไม่สามารถจับคู่ออเดอร์กับรายการในตลาดที่ราคาที่ต้องการได้ทันที ออเดอร์จะถูกยกเลิกด้วยเช่นกัน 

ด้วยกลยุทธ์ IOC ราคาทั้งหมดที่มีในตลาดจะถูกเปรียบเทียบกับราคาของลิมิตออเดอร์ ซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเป็นกลยุทธ์ในการซื้อหรือขายโดยไม่คำนึงถึงต้นทุน ในตลาดแบบดั้งเดิม กลยุทธ์นี้ถูกใช้เพื่อจัดการกับขีดจำกัดรายวัน หรือที่เรียกว่า "ซื้อหรือขายให้มากที่สุดเท่าที่คุณทำได้" ส่วนในตลาดคริปโท กลยุทธ์นี้มักใช้เพื่อซื้อหรือขายทันทีตามราคาลิมิตออเดอร์ที่กำหนดไว้

 

3.     Fill or Kill (FOK)

Fill or Kill (FOK): ออเดอร์จะต้องดำเนินการสำเร็จทั้งหมดทันทีที่ราคาที่กำหนดไว้หรือดีกว่า มิฉะนั้นจะถูกยกเลิกทั้งหมด FOK แตกต่างจาก IOC เพราะ FOK สามารถดำเนินการให้สำเร็จทั้งหมดหรือยกเลิกทั้งหมดเท่านั้น และจะไม่มีการดำเนินการบางส่วน

ตัวอย่างเช่น คุณต้องการซื้อ 10 BTC ที่ 10,000 USDT โดยที่ FOK ออเดอร์สามารถซื้อได้เพียง 8 BTC ที่ 10,000 USDT ภายใต้สถานการณ์ตลาดปัจจุบัน หากไม่สามารถทำการซื้อได้เต็มจำนวนในทันที ออเดอร์จะถูกยกเลิก 

โดยทั่วไป กลยุทธ์ FOK เป็นกลไกของลิมิตออเดอร์สำหรับการซื้อขายแบบมืออาชีพ กลยุทธ์นี้มีความอ่อนไหวต่อปริมาณการซื้อขายมากกว่าความอ่อนไหวต่อราคา เนื่องจากผู้เทรดอาจประสบกับการลดลงอย่างรวดเร็วของกำไรจากออเดอร์ หรือกระทั่งอาจขาดทุนได้ หากไม่สามารถดำเนินการสำเร็จได้ทั้งหมดทันทีที่ราคาลิมิตที่กำหนดไว้ กลยุทธ์นี้มักใช้โดยผู้เทรดที่ซื้อขายบ่อยครั้งในหนึ่งวัน ผู้เทรดรายวัน หรือผู้เทรดที่มองหาโอกาสทำกำไรในตลาดระยะสั้น โดยกลยุทธ์นี้ยังเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำเช่นกัน

 

การตั้งค่าออเดอร์ GTC/IOC/FOK 

ลูกค้าพีซี: หน้ารายละเอียดการซื้อขายเงินสด / มาร์จิ้น / ฟิวเจอร์ส