เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการซื้อขายฟิวเจอร์ส AscendEX ได้เปิดตัวเครดิตโบนัสฟิวเจอร์สซึ่งเป็นสินทรัพย์เสมือนชนิดหนึ่งในสกุลเงิน USDTR ผู้ใช้ที่เปิดบัญชีฟิวเจอร์สหรือทำภารกิจซื้อขายฟิวเจอร์สสำเร็จจะได้รับเครดิตโบนัสฟิวเจอร์ส (USDTR) จำนวนหนึ่ง ซึ่งสามารถใช้เป็นหลักประกันในการเปิดคำสั่งซื้อขายหรือชำระค่าธรรมเนียมการซื้อขายหรือค่าธรรมเนียมการสนับสนุนเงินทุนในการซื้อขายฟิวเจอร์ส โปรดอ่านข้อมูลต่อไปนี้เพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขในการรับและการใช้เครดิตโบนัสฟิวเจอร์ส

 

1.     เครดิตโบนัสฟิวเจอร์ส (USDTR) เป็นสินทรัพย์เสมือนที่เปิดตัวโดย AscendEX โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้ใช้มีส่วนร่วมในการซื้อขายฟิวเจอร์ส เนื่องจากเครดิตโบนัส USDTR ไม่ใช่สินทรัพย์จริง จึงสามารถใช้เป็นเพียงหลักประกันหรือใช้ชำระค่าธรรมเนียมการซื้อขายหรือค่าธรรมเนียมการสนับสนุนเงินทุนเมื่อผู้ใช้ซื้อขายฟิวเจอร์ส ผู้ใช้ไม่สามารถโอน ส่ง หรือถอน USDTR ได้ 

2.     เมื่อใช้ USDTR เป็นหลักประกันในการซื้อขายฟิวเจอร์ส ผู้ใช้ควรรักษามูลค่ารวมของสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ USDTR ในบัญชีฟิวเจอร์สของตนให้มากกว่าสินทรัพย์ USDTR ของตน นอกจากนี้ยังมีส่วนลด 20% เมื่อใช้ USDTR เป็นมาร์จิ้นฟิวเจอร์ส 

ตัวอย่างเช่น หากคุณมี 10 USDTR ในบัญชีฟิวเจอร์สของคุณ และจำนวนสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ USDTR ทั้งหมดในบัญชีปัจจุบันมากกว่า 10 USDTR คุณสามารถใช้ 10 USDTR เป็นมาร์จิ้นฟิวเจอร์สเพื่อเริ่มการซื้อขายฟิวเจอร์ส ซึ่งจะถูกแปลงเป็น 2 USDT ตามอัตราคิดลด 

3.     นอกจากจะสามารถใช้เป็นมาร์จิ้นฟิวเจอร์สได้แล้ว USDTR ยังสามารถใช้เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการซื้อขายได้สูงสุดถึง 50% หากผู้ใช้ใช้ USDTR เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการซื้อขาย ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมการซื้อขายฟิวเจอร์สรายวันของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ ณ เวลา 1:00 UTC และหักค่าธรรมเนียมการซื้อขาย USDTR ในปริมาณที่เท่ากันในขณะที่โอน USDT ในจำนวนที่เท่ากันกลับไปยังบัญชีฟิวเจอร์สของผู้ใช้

ตัวอย่างเช่น หากยอดเงินในบัญชีฟิวเจอร์ส ณ ปัจจุบันของคุณคือ 10 USDTR และคุณได้ทำการซื้อขายฟิวเจอร์สเป็นจำนวนหลายครั้งในวันนั้น ณ เวลาประมาณ 1.00 UTC ระบบจะทำการคำนวณค่าธรรมเนียมการซื้อขายฟิวเจอร์สของคุณสำหรับวันนั้นโดยอัตโนมัติที่ 5 USDT เนื่องจากสามารถใช้ USDTR เพื่อชำระค่าธรรมเนียมการซื้อขายได้ 50% ระบบจึงหัก 2.5 USDTR จากบัญชีฟิวเจอร์สของคุณโดยอัตโนมัติ (สินทรัพย์ USDTR ในบัญชีฟิวเจอร์สของคุณลดลงเหลือ 7.5 USDTR) ในขณะเดียวกันจะโอนอีก 2.5 USDT ที่หักไปแล้วก่อนหน้านี้ระหว่างการซื้อขายกลับไปที่บัญชีซื้อขายฟิวเจอร์สของคุณ 

4.     ผู้ใช้ที่เปิดบัญชีฟิวเจอร์สหรือทำภารกิจซื้อขายฟิวเจอร์สสำเร็จจะมีสิทธิ์ได้รับ USDTR ในปริมาณที่สอดคล้องกัน โปรดไปที่ศูนย์รางวัลของ AscendEX เพื่อปลดล็อกภารกิจการซื้อขายฟิวเจอร์สเพิ่มเติมเพื่อลุ้นรับโบนัสฟิวเจอร์สมากขึ้น

โปรดทราบ: ภารกิจปลดล็อกภารกิจการซื้อขายฟิวเจอร์สบน AscendEX เป็นวิธีเดียวในการรับเครดิตโบนัสฟิวเจอร์สในรูป USDTR โปรดทราบว่ากิจกรรมใด ๆ ที่จัดขึ้นโดยแพลตฟอร์มอื่นที่ไม่ใช่ AscendEX โดยใช้ชื่อ USDTR สำหรับของรางวัลและการโอนสินทรัพย์อาจเป็นการหลอกลวง โปรดใช้ความระมัดระวังและทำศึกษาก่อนที่จะทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์มเหล่านี้

5.     ผู้ใช้ต้องขอรับเครดิตโบนัสฟิวเจอร์สด้วยตนเองและทำการเปิดใช้งานก่อนใช้งาน โดยเครดิตโบนัสฟิวเจอร์สจะมีอายุการใช้งานเพียง 60 วันหลังจากเปิดใช้งานเท่านั้น วิธีเปิดใช้งาน: ทำการซื้อขายฟิวเจอร์สจำนวนเท่าใดก็ได้ภายใน 14 วันหลังจากได้รับเครดิตโบนัสฟิวเจอร์ส หากไม่เปิดใช้งาน เครดิตโบนัสฟิวเจอร์สที่ขอรับแล้วจะไม่สามารถใช้งานได้หากหมดอายุ 

6.     สำหรับโบนัสแต่ละประเภท ผู้ใช้ที่มีสิทธิ์รับเครดิตโบนัสได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น หากตรวจพบกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การใช้บัญชีซ้ำกันหรือบัญชีปลอม AscendEX จะดำเนินการตามความจำเป็นซึ่งอาจส่งผลให้มีการระงับหรือยุติบัญชีผู้ใช้

7.     บัญชีย่อยไม่สามารถใช้เป็นบัญชีอิสระเพื่อเข้าร่วมการซื้อขายฟิวเจอร์สหรือเพื่อรับโบนัสฟิวเจอร์ส

8.     ก่อนที่เครดิตโบนัสฟิวเจอร์สจะถูกใช้จนหมด การถอนสินทรัพย์จำนวนเท่าใดก็ตามจากบัญชีฟิวเจอร์สจะทำให้โบนัสฟิวเจอร์สที่ยังไม่ได้ใช้งานทั้งหมดถูกล้างสต๊อก ขอแนะนำให้ถอนสินทรัพย์ของคุณหลังจากใช้โบนัสฟิวเจอร์สทั้งหมดแล้ว 

 

AscendEX ขอสงวนสิทธิ์สุดท้ายในการตีความและปรับเปลี่ยนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

โปรดอ่าน คำถามที่พบบ่อย: AscendEX เครดิตโบนัสฟิวเจอร์ส เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม