Kính gửi Người dùng,

 AscendEX xin ra mắt Vòng loại Hợp đồng Mùa Xuân, mang đến cho người dùng cơ hội chia sẻ tổng giải thưởng 70.000 USDT.

Thời gian sự kiện: 0:00 giờ UTC ngày 30/03/2022 – 0:00 giờ UTC ngày 15/04/2022   

Đăng ký tham gia

Xếp hạng vòng loại (Cập nhật hàng ngày):https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XG3pwSnVL9VfZ2gnAtR3h6PGrz6Vb4lW-RcitStXZ3g/edit?usp=sharing

Sự kiện 1: Kích hoạt tài khoản hợp đồng để nhận Phần thưởng Chào mừng Hợp đồng trị giá 2.022 USDT

Nhiệm vụ

Phần thưởng (Phần thưởng Hợp đồng)

Kích hoạt Giao dịch Hợp đồng

10 USDT

Lần đầu gửi tiền vào Tài khoản Hợp đồng

(bất kỳ token nào được hỗ trợ)

≥10 USDT

10 USDT

≥100 USDT

30 USDT

≥500 USDT

50 USDT

≥1,000 USDT

100 USDT

≥3,000 USDT

300 USDT

≥5,000 USDT

500 USDT

≥10,000 USDT

1,000 USDT

≥30,000 USDT

2,022 USDT

  Các token được hỗ trợ chuyển vào tài khoản hợp đồng bao gồm: USDT, USDC, USDP, BTC, ETH, ADA, ATOM, BCH, BNB, BSV, DOT, EOS, LINK, LTC, MATIC, TRX, UNI, XRP, ALGO, BAND, CSPR, DOGE, EGLD, ETC, FIL, FTT, IOST, KAVA, ONE, SOL, SRM, VET, WOO, XLM, XTZ, AKT, XPRT, PORT, SHIB, FTM, OMI.

Sự kiện 2: Tham gia Vòng loại Bậc thầy Hợp đồng để Chia Giải thưởng 10.000 USDT
Những người dùng giao dịch hợp đồng duy trì khối lượng giao dịch ít nhất 60.000 USDT sẽ đủ điều kiện chia giải thưởng 10.000 USDT theo xếp hạng khối lượng giao dịch của họ.

Xếp hạng

Phần thưởng

Hạng 1

4,000 USDT

Hạng 2

2,000 USDT

Hạng 3

1,000 USDT

Hạng 4-50

Chia đều trong tổng 3.000 USDT

Sự kiện 3: Tham gia Vòng loại Giới thiệu Hợp đồng để Chia Giải thưởng Trị giá 20.000 USDT
Những người dùng giới thiệu bạn bè hoàn thành giao dịch hợp đồng lần đầu tiên với khối lượng giao dịch 1.000 USDT có thể nhận lên đến 35 USDT, và người được giới thiệu có thể nhận được phần thưởng 5 USDT. Giới hạn phần thưởng giới thiệu với mỗi người giới thiệu là 1.500 USDT.

Số lượng Giới thiệu

Phần thưởng mỗi lần Giới thiệu

Phần thưởng cho Người được giới thiệu

Giải thưởng chung

1-3

5 USDT

5 USDT

 

Thêm lượt đấu giá LuckDrop dành cho Quán quân Vòng loại Giới thiệu Hợp đồng

4-10

10 USDT

11-20

15 USDT

21-35

20 USDT

>35

35 USDT

Sự kiện 4: Tham gia Vòng loại Giao dịch Hợp đồng để Chia Giải thưởng 20.000 USDT
Những người dùng giao dịch hợp đồng hàng ngày có cơ hội chia tổng giải thưởng 20.000 USDT dựa trên các tiêu chí sau. Càng nhiều ngày giao dịch và khối lượng giao dịch càng lớn, thì có thể nhận được càng nhiều phần thưởng.

Số ngày
Giao dịch

Khối lượng Giao dịch Hợp đồng Hàng ngày

Phần thưởng
(có thể rút ra)

Chi tiết

3-6 ngày

≥1,000 USDT

5 USDT

Thêm lượt đấu giá LuckDrop dành cho Quán quân Vòng loại Giao dịch Hợp đồng

≥20,000 USDT

50 USDT

7-11 ngày

≥1,000 USDT

15 USDT

≥20,000 USDT

150 USDT

12-16 ngày

≥1,000 USDT

30 USDT

≥20,000 USDT

300 USDT

Xin vui lòng lưu ý:
1.      Một ngày giao dịch được xác định từ 0:00 giờ UTC đến 0:00 giờ UTC ngày hôm sau.
2.      Người dùng đủ điều kiện nhận thưởng của sự kiện 1 có thể nhận thưởng trong Trung tâm Phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tổng Giải thưởng tín dụng hợp đồng của Sự kiện 1 là 20.000 USDT và sẽ được phân phối trên cơ sở ai đến trước được trước.
3.      Phần thưởng của các sự kiện khác sẽ được phân phối vào tài khoản người dùng trong vòng 15 ngày sau khi kết thúc sự kiện. Những người dùng đủ điều kiện nhận thưởng của sự kiện 3 và 4 cần phải xác minh tài khoản trước khi kết thúc sự kiện thì mới được nhận thưởng.
4.      Tổng giải thưởng của sự kiện 3 là 20.000 USDT. Khi tổng số giải thưởng trị giá dưới hoặc bằng 20.000 USDT, người thắng giải sẽ nhận được tất cả phần thưởng đã thắng. Khi tổng số giải thưởng trị giá hơn 20.000 USDT, người được giới thiệu sẽ được ưu tiên nhận thưởng trước, và người giới thiệu sẽ được ưu tiên nhận thưởng theo thứ tự xếp hạng số lượng giới thiệu. Nếu có số lượng giới thiệu bằng nhau, sẽ xếp theo khối lượng giao dịch của người được giới thiệu.
5.      Tổng giải thưởng của sự kiện 4 là 20.000 USDT. Khi tổng số giải thưởng trị giá dưới hoặc bằng 20.000 USDT, người thắng giải sẽ nhận được tất cả phần thưởng đã thắng. Khi tổng số giải thưởng trị giá hơn 20.000 USDT, người dùng đủ điều kiện sẽ được ưu tiên nhận thưởng theo thứ tự xếp hạng số ngày giao dịch. Nếu có số ngày giao dịch bằng nhau, sẽ xếp theo khối lượng giao dịch.
6.      Các tài khoản phụ không được độc lập tham gia sự kiện, nhưng khối lượng giao dịch sẽ được cộng vào tài khoản chính.
7.      Phần thưởng Tín dụng Hợp đồng AscendEX có đơn vị là USDTR (có giá trị tương đương USDT) có thể sử dụng để thanh toán phí giao dịch hợp đồng/cấp vốn. Vui lòng xem TẠI ĐÂY về Điều khoản và Điều kiện Phần thưởng Tín dụng Hợp đồng để biết thêm chi tiết.
8.      AscendEX sẽ thực hiện nghiêm ngặt các quy định liên quan. Người tham gia bị phát hiện vi phạm các quy định AscendEX, như sử dụng tài khoản kép hoặc tài khoản giả, sẽ bị loại khỏi sự kiện. AscendEX có quyền giải thích và điều chỉnh cuối cùng đối với các Điều khoản và Điều kiện này.

Cảm ơn sự ủng hộ của bạn trong suốt thời gian qua!

Đội ngũ AscendEX

Website: https://ascendex.com/
Twitter: https://mobile.twitter.com/AscendEXVietnam
Telegram Group: https://t.me/AscendEXVietnamese