Cộng đồng
Customer Support
Trợ giúp

BitTreasure

BitTreasure là sản phẩm đầu tư dựa trên tài sản kỹ thuật số được cho ra mắt bởi AscendEX, mỗi dự án đều có chu kỳ đầu tư và tỷ suất lợi nhuận tương ứng, bạn có thể thoải mái chọn mua, tính lợi nhuận dựa trên thời gian tính lãi, sau khi dự án hết hạn, tiền gốc và lợi nhuận sẽ được chuyển vào tài khoản, bạn có thể có được lợi nhuận theo thỏa thuận.

Dự án