Verimli Tarım Kuralları

Depozito

T Gün
Yatırılan (Yatırılan)
T+-- Gün
Ödül Hesaplamayı Başlat (Verimli Tarıma Katılın)
T+-- Gün
Ödül Dağıtımını Başlat (Ödüller günlük olarak alınır)

Kefaret

İtfa Süresi -- Gün
T+N Gün
Ödül Hesaplamayı Durdur (Verimli Çiftçilikten Çık)
T+N+-- Gün Kullanım Tamamlandı

Proje Tanıtımı