โปรดดูคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ ETF ที่มีอัตราทดของ AscendEX หากมีข้อสงสัยใด

 

1.     มี ETF ที่มีอัตราทดอะไรให้บริการบ้าง

ขณะนี้มีโทเคน ETF ที่มีอัตราทดให้บริการบนแพลตฟอร์มอยู่หกรายการ โดยมีคู่ซื้อขายทั้งหมด 20 คู่ ซึ่งรวมถึง BTC3S, BTC3L, BTC5S, BTC5L, ETH3S, ETH3L, ETH5S, ETH5L, XRP3S, XRP3L, XRP5S, XRP5L, TRX3S, TRX3L, TRX5S, TRX5L, GMT3S, GMT3L, APE3S, APE3L (โปรดทราบ: L คือ Long ซึ่งหมายถึง การถือสถานะซื้อในตลาด; S คือ Short ซึ่งหมายถึง การถือสถานะขายในตลาด; 3 และ 5 หมายถึง อัตราทด 3 เท่า และ 5 เท่า) จะมีคู่ซื้อขายเพิ่มมากขึ้นในเร็ว ๆ นี้ โปรดไปที่ หน้าการซื้อขาย ETF ที่มีอัตราทดของ AscendEX เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคู่ซื้อขาย

 

2.     ใช้อะไรซื้อ ETF ที่มีอัตราทดได้บ้าง

ETF ที่มีอัตราทดของ AscendEX จะคำนวณเป็น USDT ดังนั้นผู้ใช้สามารถซื้อ ETF ที่มีอัตราทดได้โดยใช้ USDT

 

3.     จำเป็นต้องมีหลักประกันเพิ่มเติมสำหรับการซื้อขาย ETF ที่มีอัตราทดหรือไม่

ไม่ การซื้อขาย ETF ที่มีอัตราทดจะคล้ายกับการซื้อขายทันที และผู้ใช้สามารถซื้อขาย ETF ที่มีอัตราทดบน AscendEX ได้โดยตรงโดยไม่ต้องวางหลักประกันเพิ่มเติม โปรดไปที่ หน้าการซื้อขาย ETF ที่มีอัตราทดของ AscendEX เพื่อซื้อขาย

 

4.     มีข้อจำกัดในการซื้อขาย ETF ที่มีอัตราทดหรือไม่

ไม่ ไม่มีข้อจำกัดในการซื้อขาย ETF ที่มีอัตราทด หากมีบัญชี AscendEX คุณสามารถเริ่มการซื้อขาย ETF ที่มีอัตราทดได้ทุกเมื่อ

 

5.     บัญชีย่อยสามารถซื้อขาย ETF ที่มีอัตราทดได้หรือไม่

ได้ สามารถใช้บัญชีย่อยซื้อขาย ETF ที่มีอัตราทดได้

 

6.     สินทรัพย์อ้างอิงคืออะไร

สินทรัพย์อ้างอิง (Underlying Asset) หมายถึงสินทรัพย์ที่กำหนดมูลค่าให้กับอนุพันธ์ในการซื้อขายอนุพันธ์ ซึ่งเรียกอีกอย่างว่าสินทรัพย์อ้างอิง ในกรณีของโทเคน ETF ที่มีอัตราทด โทเคนที่ผูกกับ ETF ที่มีอัตราทดก็คือสินทรัพย์อ้างอิง

ตัวอย่างเช่น หากสินทรัพย์อ้างอิงของ BTC leveraged ETF (BTC3L, BTC3S, BTC5L และ BTC5S) คือ BTC สินทรัพย์อ้างอิงของ ETH leveraged ETF (ETH3L, ETH3S, ETH5L และ ETH5S) ก็คือ ETH

 

7.     มูลค่าสินทรัพย์สุทธิคืออะไร

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (Net Asset Value) คือมูลค่าตลาดยุติธรรมในปัจจุบันของสินทรัพย์อ้างอิงตามส่วนแบ่ง ราคาที่ผู้ใช้ซื้อ ETF ที่มีอัตราทดรายการใดรายการหนึ่งไม่ใช่ราคาสินทรัพย์อ้างอิง แต่เป็นมูลค่าจริงของส่วนแบ่งของกองทุนที่เกี่ยวข้องของสินทรัพย์อ้างอิงนั้น

 

8.     จะตรวจสอบการถือครอง ETF ที่มีอัตราทดในปัจจุบันของคุณได้อย่างไร

ในแง่ของการตรวจสอบยอดของ ETF ที่มีอัตราทด กระบวนการนี้ก็เหมือนกับการตรวจสอบบัญชีซื้อขายทันทีของคุณ คุณสามารถเข้ากระเป๋าเงินสดเพื่อดูการถือครอง ETF ที่มีอัตราทดในปัจจุบันของคุณได้

 

9.     ETF ที่มีอัตราทดรองรับการถอนและการโอนหรือไม่

ไม่ โดยพื้นฐานแล้ว ETF ที่มีอัตราทดนั้นเป็นตราสารอนุพันธ์ทางการเงินประเภทหนึ่ง ไม่ได้เป็นสินทรัพย์แบบที่มีการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลทันที เพราะฉะนั้น ETF แบบมีอัตราทดจึงรองรับในเรื่องการซื้อขายเท่านั้น ไม่รองรับการฝาก การถอน การโอน การลงทุน การแปลง และฟังก์ชั่นอื่น ๆ

 

10.  การซื้อขาย ETF ที่มีอัตราทดมีค่าธรรมเนียมหรือไม่

มี. การซื้อขาย ETF ที่มีอัตราทดมีวิธีการเหมือนการซื้อขายทันที ตามมาตรฐานค่าธรรมเนียมการซื้อขายทันที ค่าธรรมเนียมของการซื้อขาย ETF ที่มีอัตราทดคือ Maker: 0.1000%/Taker: 0.1000% AscendEX จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการกับผู้ใช้สำหรับการถือครอง ETF ที่มีอัตราทดด้วยเช่นกัน รายละเอียดมีดังนี้: ETF ที่มีอัตราทด 5 เท่า: ค่าธรรมเนียมการจัดการการถือครองต่อวัน: 0.5% เรียกเก็บหนึ่งครั้งทุก 8 ชั่วโมง 3 ครั้งต่อวัน และ 0.167% ต่อครั้ง[AS1]. ETF ที่มีอัตราทด 3 เท่า: ค่าธรรมเนียมการจัดการการถือครองต่อวัน:0.3% เรียกเก็บหนึ่งครั้งทุก 8 ชั่วโมง 3 ครั้งต่อวัน และ 0.1% ต่อครั้ง[AS2].

 

11.  ทำไมจึงมีค่าธรรมเนียมการจัดการ

โดยพื้นฐานแล้ว ETF ที่มีอัตราทดก็คือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) ETF แต่ละรายการจะสอดคล้องกับสถานะของสัญญาต่อเนื่องจำนวนหนึ่ง ผู้ดำเนินการกองทุนจะใช้วิธีปรับสถานะสัญญาแบบพลวัตเพื่อคงรักษาตัวคูณระหว่างผลตอบแทนรายวันของ ETF ที่มีอัตราทดและผลตอบแทนทันทีของสินทรัพย์อ้างอิงที่สอดคล้องให้เป็นตามที่กำหนด ในการดำเนินการกองทุนจริง ต้นทุนการทำธุรกรรม เช่น ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมของสัญญาต่อเนื่อง ค่าธรรมเนียมการจัดหาเงินทุน และการสูญเสียสถานะที่เปิดอยู่จะเกิดขึ้น ค่าธรรมเนียมการจัดการที่แพลตฟอร์มเรียกเก็บจะถูกนำไปใช้เพื่อชำระค่าใช้จ่ายเหล่านี้

 

12.  กลไกการปรับสมดุลคืออะไร

กลไกการปรับสมดุล (Rebalance Mechanism) เป็นระบบหลักของ ETF ที่มีอัตราทดซึ่งทำงานทุกวันในเวลาที่กำหนด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคงรักษาตัวคูณระหว่างผลตอบแทนรายวันของ ETF ที่มีอัตราทดและผลตอบแทนทันทีของสินทรัพย์อ้างอิงที่สอดคล้องให้เป็นตามที่กำหนด AscendEX จะปรับสมดุลสถานะของ ETF ที่มีอัตราทดทุกวัน เวลา 2:30 น. UTC

 

13.  การปรับสมดุลชั่วคราวคืออะไร

การปรับสมดุลชั่วคราว (Temporary Rebalance) เป็นส่วนเสริมของกลไกการปรับสมดุลและได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของตลาดที่สูง หากตลาดผันผวนอย่างรวดเร็วและช่วงแกว่งราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเกินช่วงที่กำหนดไว้ที่จุดปรับสมดุลก่อนหน้า แพลตฟอร์มจะทำการปรับสมดุลชั่วคราวเพื่อลดความเสี่ยงในการซื้อขาย การปรับสมดุลชั่วคราวจะมุ่งเป้าไปที่ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากความผันผวนของตลาดเท่านั้น

 

14.  การปรับสถานะของกลไกการปรับสมดุลหมายถึงการเพิ่มหรือลดการถือครองใช่ไหม

ไม่ใช่ การปรับสถานะของกลไกการปรับสมดุลหมายถึงการปรับสถานะของสัญญาต่อเนื่องของผู้ดำเนินการกองทุนแบบพลวัต เพื่อคงรักษาอัตราทดที่กำหนดไว้ของ ETF ที่มีอัตราทด ซึ่งจะไม่ไปเปลี่ยนการถือครอง ETF ที่มีอัตราทดนั้น แต่เป็นฐานสำหรับการคำนวณมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

 

15.  จะตรวจสอบประวัติการปรับสมดุลของ ETF ที่มีอัตราทดได้อย่างไร

โปรดเข้าไปที่หน้าการซื้อขายของโทเคน ETF ที่มีอัตราทด แล้วคลิกที่ประวัติการปรับสมดุล (Rebalance History) เพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับสมดุล

 

16.  การรวม/การแยก (Merge/Split) คืออะไร

เพื่อให้ผู้ใช้มีประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุด หากหลังปรับสมดุลแล้วมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ ETF ที่มีอัตราทดรายการใดต่ำกว่าช่วงที่กำหนด แพลตฟอร์มจะดำเนินการรวมให้ ETF ที่มีอัตราทดรายการนั้น ในทำนองเดียวกัน หากหลังปรับสมดุลแล้วมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ ETF ที่มีอัตราทดรายการใดสูงกว่าช่วงที่กำหนด แพลตฟอร์มจะดำเนินการแยกให้ ETF ที่มีอัตราทดรายการนั้น

 

17.  การรวม/การแยกมีผลต่อจำนวนสินทรัพย์ของการถือครอง ETF ที่มีอัตราทดหรือไม่

ไม่ การรวม/การแยกมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้ใช้มีประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดเท่านั้น และจะไม่เปลี่ยนแปลงสินทรัพย์ที่ผู้ใช้ถืออยู่ ตัวอย่างเช่น ด้วยการรวม มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ ETF ที่มีอัตราทดจะสูงกว่าก่อนรวม 10 เท่า แต่ก็จะไปปรับลดจำนวนของ ETF ที่มีอัตราทดรายการนั้นลงเหลือ 10% ของจำนวนเดิม โดยรวมแล้วก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับขนาดการถือครองของผู้ใช้

 

18.  จะดูประวัติการแยก/การรวมได้อย่างไร

สำหรับการรวม/การแยกใด ๆ AscendEX จะแจ้งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ทราบโดยเร็ว ผู้ใช้สามารถเข้าไปที่หน้าการซื้อขายของ ETF ที่มีอัตราทดรายการใดรายการหนึ่งได้โดยตรง และคลิกที่ประวัติการปรับสมดุล (Rebalance History) – การรวม/การแยก (Merge/Split) เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

19.  เหตุใดจึงไม่มีความเสี่ยงในการชำระบัญชีสำหรับการซื้อขาย ETF ที่มีอัตราทด

ผู้ดำเนินการของ ETF ที่มีอัตราทดสามารถทำการปรับสถานะการซื้อขายล่วงหน้าแบบพลวัตผ่านกลไกการปรับสมดุล ทำให้ ETF ที่มีอัตราทดนั้นสามารถคงรักษาอัตราทดไว้ตามที่กำหนดได้ทุกวัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หาก ETF ที่มีอัตราทดรายการใดทำกำไร จะมีการปรับสมดุลใหม่เพื่อเพิ่มสถานะของ ETF ที่มีอัตราทดรายการนั้น หากเกิดการขาดทุน ก็จะมีการปรับสมดุลใหม่เพื่อลดสถานะโดยอัตโนมัติซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการชำระบัญชีด้วยเช่นกัน ไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกันสำหรับผู้ใช้ที่ซื้อขาย ETF ที่มีอัตราทด ในทางทฤษฎี ไม่มีความเสี่ยงในการชำระบัญชีสำหรับ ETF ที่มีอัตราทด หากโทเคน ETF ที่มีอัตราทดนั้นไม่กลับมาเป็นศูนย์

โปรดทราบ: ในทางทฤษฎี ไม่มีความเสี่ยงในการชำระบัญชีสำหรับ ETF ที่มีอัตราทด แต่การคาดการณ์แนวโน้มผิด จะมีความเสี่ยงที่มูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ ETF ที่มีอัตราทดจะเข้าใกล้ 0 ในสภาวะตลาดที่รุนแรง โปรดระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

 

20.  การซื้อขาย ETF ที่มีอัตราทดและการซื้อขายทันทีแตกต่างกันอย่างไร

การซื้อขายทันที (Spot Trading) หมายถึงการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยตรงในราคาที่มีการส่งมอบทันทีขณะซื้อขาย แม้ว่าโดยพื้นฐานการซื้อขาย ETF ที่มีอัตราทดจะเหมือนกับการซื้อขายทันที แต่จริง ๆ แล้วผู้ใช้ซื้อขายหุ้นของกองทุน ไม่ได้ซื้อขายตัวสินทรัพย์ดิจิทัล

 

21.  มีความแตกต่างระหว่างการซื้อขาย ETF ที่มีอัตราทดและการซื้อขายมาร์จิ้นหรือไม่

ในแง่ของรายได้ การซื้อขายมาร์จิ้นได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มรายได้ของนักลงทุนโดยการคูณหลักประกันด้วยอัตราทดซึ่งอิงตามจำนวนโทเคนที่ถืออยู่ ETF ที่มีอัตราทดได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มผลตอบแทนโดยการขยายการเคลื่อนไหวของราคาของโทเคน โดยอัตราทดจะผูกกับผลตอบแทนของสินทรัพย์อ้างอิงโดยตรง

ในแง่ของการซื้อขาย การซื้อขายมาร์จิ้นสามารถเปิดใช้งานได้โดยการวางหลักประกันและการกู้ยืมเงิน ในขณะที่การซื้อขาย ETF ที่มีอัตราทดไม่จำเป็นต้องมีหลักประกันและการกู้ยืมเงิน

ในแง่ของความเสี่ยง มีความเสี่ยงในการชำระบัญชีสำหรับการซื้อขายมาร์จิ้น ขณะที่ในทางทฤษฎีแล้วไม่มีความเสี่ยงในการชำระบัญชีสำหรับการซื้อขาย ETF ที่มีอัตราทด

 

22.  มีความแตกต่างระหว่างการซื้อขาย ETF ที่มีอัตราทดและการซื้อขายล่วงหน้าหรือไม่

ในแง่ของการดำเนินงาน การซื้อขายล่วงหน้ากำหนดให้ผู้เทรดต้องวางหลักประกัน ในขณะที่การซื้อขาย ETF ที่มีอัตราทดไม่ต้องการหลักประกัน ในแง่ของอัตราทด อัตราทดจริงของการซื้อขายล่วงหน้าจะแตกต่างกันไปตามมูลค่าของสถานะ ในขณะที่ ETF ที่มีอัตราทดจะถูกปรับทุกวันและเป็นประจำเพื่อคงรักษาอัตราทดให้ได้ตามที่กำหนด เกี่ยวกับความเสี่ยง มีความเสี่ยงในการชำระบัญชีสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า ขณะที่ในทางทฤษฎีแล้วไม่มีความเสี่ยงในการชำระบัญชีสำหรับการซื้อขาย ETF ที่มีอัตราทด