กฎการเดลิเกต

การเดลิเกต

T วัน เดลิเกต (รับผลตอบแทนเดลิเกต)
T+-- วัน เริ่มคำนวณรางวัล (เข้าร่วมสเตกกิ้ง)
T+-- วัน เริ่มต้นรับรางวัล (รางวัลที่ได้รับทุก วัน)

การหยุดเดลิเกต

ประเภท การหยุดเดลิเกต
รอบการหยุดเดลิเกต 0 วัน
ค่าธรรมเนียม

ภาพรวมโครงการ