Người dùng thân mến,

Năm mới sắp đến và để cảm ơn người dùng đã luôn ủng hộ, AscendEX sẽ triển khai một chiến dịch giao dịch giao ngay đặc biệt. Chỉ cần thực hiện giao dịch maker để được hoàn tiền.

Thời gian bắt đầu sự kiện: 02:00 giờ UTC ngày 23/12/2022
(Thời gian kết thúc sẽ được thông báo sau - The event has ended)

Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả người dùng thực hiện giao dịch giao ngay trên nền tảng sẽ được hưởng mức phí maker bằng 0 và được hoàn tiền 0.015% trên khối lượng giao dịch maker của họ.

Lưu ý:
1. Người dùng sẽ được hoàn tiền bằng USDT nếu thực hiện các giao dịch maker của các cặp giao dịch USDT và được hoàn tiền bằng BTC cho các giao dịch maker của các cặp giao dịch BTC.
2. Khoản tiền được hoàn sẽ được ghi có vào tài khoản giao ngay của người dùng theo thời gian thực mỗi khi họ hoàn thành giao dịch maker.

AscendEX có các quyền giải thích và điều chỉnh cuối cùng đối với các Điều khoản và Điều kiện này. Bất kỳ người dùng nào bị phát hiện vi phạm các quy định của AscendEX, ví dụ như sử dụng tài khoản kép hoặc tài khoản giả, sẽ bị loại khỏi sự kiện.

Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ chúng tôi!

Đội ngũ AscendEX

Website: https://ascendex.com/
Twitter: https://mobile.twitter.com/AscendEXVietnam
Telegram Group: https://t.me/AscendEXVietnamese