Kính gửi Người dùng AscendEX,

AscendEX phát động Cuộc thi Giao dịch Hợp đồng mới, với tổng giải thưởng trị giá 60.000 USDT. Tham gia ngay!

Thời gian Sự kiện: 12:00 sáng UTC ngày 11/10 – 12:00 sáng UTC ngày 25/10
Đăng ký: Điền biểu mẫu đăng ký để tham gia
Bảng xếp hạng: Cập nhật từ ngày 14 tháng 10 vào mỗi ngày làm việc

Sự kiện 1: Hoàn thành Giao dịch Hợp đồng Lần đầu và Nhận thưởng 5-100 USDT
Những người dùng hoàn thành giao dịch hợp đồng lần đầu trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được nhận thưởng từ 5-100 USDT. Giao dịch càng nhiều, phần thưởng càng cao. Tổng phần thưởng là 10.000 USDT và được phân phối trên cơ sở đến trước thưởng trước.

Sự kiện 2: Giao dịch và Kiếm lời để được Nhân bội x10 Phần thưởng
Trên AscendEX, bạn có thể sử dụng tài sản trong tài khoản hợp đồng để giao dịch đồng thời kiếm phần thưởng! Trong thời gian diễn ra sự kiện, những người dùng hoàn thành việc chuyển tài sản vào tài khoản hợp đồng của họ và giao dịch tài sản bất kỳ sẽ được nhân bội x10 phần thưởng từ các tài sản có lãi. Tính lãi: 12:00 sáng UTC ngày 11/10 –12:00 sáng UTC ngày 25/10. Chi tiết như sau:

Phần thưởng Kiếm được từ Tài sản của bạn Trong Thời gian Sự kiện

Phần thưởng

Sau khi Nhân bội

Giới hạn Nhân bội

N

N*9 bằng phần thưởng tín dụng hợp đồng

2.000USD phần thưởng tín dụng hợp đồng

 Sự kiện 3: Tham gia Thử thách Giao dịch Hợp đồng và Chia Phần thưởng 20.000 USDT
Tất cả những người đăng ký tham gia sẽ được xếp hạng theo ROI và khối lượng giao dịch hợp đồng để chia tổng giải thưởng 20.000 USDT. Bạn có thể đăng ký Thử thách Đơn về ROI hoặc lập nhóm để đăng ký Thử thách Nhóm về khối lượng giao dịch. Thậm chí bạn có thể tự mình lập nhóm, hoặc mời thêm thành viên. Nhóm càng có nhiều thành viên, thì càng có nhiều cơ hội giành phần thưởng. Tổng các giải thưởng như sau:

Xếp hạng

Giải thưởng Thử thách Đơn

Giải thưởng Thử thách Nhóm

1

4.500 USDT

4.500 USDT

2

3.000 USDT

3.000 USDT

3

1.000 USDT

1.000 USDT

4-10

Chia đều giải thưởng 1.000 USDT

Chia đều giải thưởng 1.000 USDT

11-50

Chia đều giải thưởng 500 USDT

Chia đều giải thưởng 500 USDT

Sự kiện 4: Giao dịch Hợp đồng Hàng ngày và Chia Tổng Giải thưởng 10.000 USDT
Người dùng giao dịch hợp đồng mỗi ngày trong thời gian diễn ra sự kiện và đạt yêu cầu khối lượng giao dịch hàng ngày như dưới đây sẽ được tham gia chia tổng giải thưởng 10.000 USDT (5.000 USDT + 5.000 USD phần thưởng tín dụng hợp đồng). Giao dịch càng nhiều ngày, nhận càng nhiều phần thưởng. Chi tiết như sau:

    Số ngày Giao dịch

Khối lượng Giao dịch Hợp đồng Hàng ngày

Phần thưởng

3-6 ngày

≥1.000 USDT

10 USDT

≥20,000 USDT

70 USDT

7-11 ngày

≥1.000 USDT

15 USDT

≥20,000 USDT

150 USDT

≥12 ngày

≥1.000 USDT

30 USDT

≥20,000 USDT

300 USDT

 Điều khoản và Điều kiện:            

 1. Một ngày giao dịch được xác định là từ 12:00 giờ sáng UTC hôm nay đến 12:00 giờ sáng UTC ngày hôm sau.
 2. Phần thưởng sự kiện sẽ được phân phối trong vòng 15 ngày làm việc sau khi kết thúc sự kiện. Người chiến thắng phần thưởng cho sự kiện một và bốn phải hoàn thành xác minh KYC của họ trước khi sự kiện kết thúc để đủ điều kiện nhận phần thưởng của họ.
 3. Tổng giải thưởng của Sự kiện 2 là 20.000 USD phần thưởng tín dụng hợp đồng. Nếu tổng phần thưởng của tất cả những người đã đăng ký tham gia ít hơn 20.000 USD, tất cả phần thưởng sẽ được phân phối đầy đủ. Nếu tổng phần thưởng vượt quá 20.000 USD, thì phần thưởng sẽ được phân phối nhân theo hệ số N (Hệ số N = 20.000 USD / tổng phần thưởng của người tham gia).
 4. Người tham gia Sự kiện 3 phải duy trì số dư tài khoản hợp đồng tối thiểu là 10 USDT. Những người dùng có số dư hợp đồng <10 USDT có thể tham gia sự kiện này nhưng họ có thể bị mức ROI âm mặc dù số dư của họ được coi là 10 USDT.
 5. Những người thắng giải Thử thách Đơn ROI và Thử thách Nhóm Khối lượng Giao dịch phải đạt khối lượng giao dịch hợp đồng tối thiểu là 10.000 USDT thì mới đủ điều kiện nhận thưởng. Những người thắng giải nhưng không đạt yêu cầu về khối lượng như trên sẽ không được nhận thưởng.
 6. Công thức tính giải thưởn                   
  1. Giá trị ròng gốc = Tổng giá trị tài khoản hợp đồng khi bắt đầu sự kiện, bao gồm PnL chưa thực hiện + Giá trị được chuyển vào tài khoản hợp đồng trong thời gian diễn ra sự kiện.
  2. Giá trị ròng cuối cùng = Tổng giá trị tài khoản hợp đồng khi kết thúc sự kiện, bao gồm PnL chưa thực hiện.
  3. ROI = (Giá trị ròng cuối cùng – Giá trị ròng gốc) / Giá trị ròng gốc.
  4. Khối lượng giao dịch nhóm = Tổng khối lượng giao dịch của các thành viên trong nhóm.
  5. Đối với Thử thách Nhóm Khối lượng Giao dịch, trưởng nhóm được nhận 30% tổng phần thưởng của nhóm. Các thành viên nhóm chia sẻ 70% tổng phần thưởng tương ứng theo tỷ lệ khối lượng giao dịch của họ trên tổng khối lượng giao dịch của nhóm. Phần thưởng mà một thành viên nhóm được nhận = Khối lượng giao dịch cá nhân / Tổng khối lượng giao dịch nhóm * 70% tổng phần thưởng nhóm.
 7. Tổng giải thưởng của Sự kiện 4 là 10.000 USDT. Nếu tổng phần thưởng của tất cả những người đã đăng ký tham gia ít hơn 10.000 USDT, tất cả phần thưởng sẽ được phân phối đầy đủ. Nếu tổng phần thưởng vượt quá 10.000 USDT, thì phần thưởng sẽ được phân phối nhân theo hệ số N (Hệ số N = 10.000 USDT / tổng phần thưởng của người tham gia).
 8. Tài khoản phụ không thể độc lập tham gia các hoạt động, và khối lượng giao dịch của tài khoản phụ sẽ được tính vào tài khoản chính.
 9. Phần thưởng sự kiện – phần thưởng tín dụng hợp đồng – có giá trị trong 14 ngày. Phần thưởng tín dụng hợp đồng có thể sử dụng để giao dịch hợp đồng và khấu trừ phí giao dịch. Để tìm hiểu quy tắc sử dụng chi tiết, vui lòng tham khảo "Điều khoản và Điều kiện về Phần thưởng Tín dụng Hợp đồng."
 10. Bất kỳ người tham gia nào bị phát hiện vi phạm các quy định của AscendEX, ví dụ như sử dụng tài khoản kép hoặc tài khoản giả, sẽ bị loại khỏi sự kiện. AscendEX có quyền giải thích và điều chỉnh cuối cùng đối với các Điều khoản và Điều kiện này.
 11. Người dùng của các nước sau đây không thể tham gia vào hoạt động này: Quần đảo trung quốc, mỹ, Puerto Rico, mei thiêng liêng WeiErJing, GuanDao, quần đảo bắc Mali đến nak ê-li, mei thiêng liêng Samoa, Bangladesh, Bolivia, Burundi, Cuba, cộng hòa Congo, Ecuador, Iran, Iraq, Lebanon, li-by, Liberia, thành mari, Morocco, bắc triều tiên, Nepal, somalia, Sudan, Syria, venezuela, Samoa, yemen Zimbabwe, Afghanistan, Canada, eritrea, miến điện, Romania, nam Sudan, Brazil, Colombia.

Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ!

Đội ngũ AscendEX

Website: https://ascendex.com/
Twitter: https://twitter.com/_AscendEX
Telegram Grubu: https://t.me/AscendEXVietnamese