Người dùng có thể thực hiện các bước sau để kiểm tra tình trạng thanh toán cấp vốn:

Cách Một: Trên Trang Lệnh giao dịch Tương lai

1.     Truy cập trang web chính thức của AscendEX và nhấp vào Lệnh giao dịch-Lệnh giao dịch Tương lai ở góc trên bên phải trang chủ.

2.     Trên trang Lệnh giao dịch Tương lai, nhấp vào Thanh toán Cấp vốn để xem chi tiết lịch sử thanh toán của các lệnh giao dịch tương lai.

 

Cách Hai: Trên Trang Tài khoản Tương lai

1.     Truy cập trang web chính thức của AscendEX và nhấp vào Ví tiền-Tài khoản Tương lai ở góc trên bên phải trang chủ.

2.     Trên trang Tài khoản Tương lai, nhấp vào Thanh toán Cấp vốn ở góc trên bên phải.

3.     Người dùng có thể xem chi tiết lịch sử thanh toán của các lệnh giao dịch tương lai trên trang Thanh toán Cấp vốn.