Tỷ lệ cấp vốn là một cơ chế đặc biệt trong thị trường hoán đổi không kỳ hạn, với chức năng chính là thu hẹp khoảng chênh lệch giữa giá hợp đồng không kỳ hạn và giá giao ngay. Tỷ lệ cấp vốn là các khoản thanh toán định kỳ cho các nhà giao dịch mua hoặc bán, được tính toán dựa trên khoảng chênh lệch giữa giá hợp đồng không kỳ hạn và giá giao ngay.

 

Các Đặc điểm của Tỷ lệ Cấp vốn và Phí Cấp vốn

1.     Phí cấp vốn không phải là phí do nền tảng giao dịch thu, mà là khoản thanh toán giữa các nhà giao dịch hoán đổi không kỳ hạn.

2.     Tỷ lệ cấp vốn và phí cấp vốn: khi tỷ lệ cấp vốn dương, các nhà giao dịch mua trên hợp đồng không kỳ hạn (người mua) sẽ trả phí cấp vốn cho các nhà giao dịch bên còn lại (người bán); khi tỷ lệ cấp vốn âm, các nhà giao dịch bán trên hợp đồng không kỳ hạn sẽ trả phí cấp vốn cho các nhà giao dịch mua; khi tỷ lệ cấp vốn bằng 0, hai bên không cần trả phí cấp vốn.

3.     Mỗi nền tảng giao dịch có mốc thời gian riêng để tính toán phí cấp vốn mà nhà giao dịch cần trả hoặc nhận. Tại thời điểm cấp vốn, nếu nhà giao dịch không giữ vị thế nào, thì họ không cần phải thanh toán theo chiều nào.

Ví dụ, đối với tất cả Hợp đồng Tương lai Không kỳ hạn AscendEX, phí cấp vốn được thanh toán 8 tiếng 1 lần tại các thời điểm 00:00 UTC, 08:00 UTC và 16:00 UTC. Nếu nhà giao dịch không giữ vị thế nào tại ba thời điểm cấp vốn này, thì họ không cần phải cấp vốn theo chiều nào.

4.     Nền tảng sẽ tự động tính toán tỷ lệ cấp vốn. Người dùng có thể xem tỷ lệ cấp vốn theo thời gian thực lịch sử tỷ lệ cấp vốn trên AscendEX bất kỳ lúc nào.

 

Giới thiệu về Cơ chế Tỷ lệ Cấp vốn

Sự hình thành cơ chế tỷ lệ cấp vốn gắn liền với các đặc điểm của thị trường hoán đổi không kỳ hạn. Sự khác biệt đáng kể nhất giữa hợp đồng không kỳ hạn và hợp đồng tương lai truyền thống là hợp đồng tương lai không kỳ hạn không có ngày hết hạn hoặc ngày thanh toán. Điều này có nghĩa là người dùng có thể giữ các vị thế vĩnh viễn trừ khi bị thanh lý. Tuy nhiên, ngày hết hạn hoặc ngày thanh toán, đóng vai trò quan trọng trong giao dịch hợp đồng tương lai truyền thống, chính là đảm bảo rằng giá hợp đồng tương ứng với giá trị của tài sản cơ sở. Ngày thanh toán càng gần, cơ chế thanh toán sẽ cưỡng chế hội tụ giá giữa hợp đồng tương lai và tài sản cơ sở. 

Thị trường hoán đổi không kỳ hạn làm thế nào để giữ giá hợp đồng phù hợp với giá tài sản cơ sở? Lúc này tỷ lệ cấp vốn xuất hiện. Có thể hiểu đơn giản là, cơ chế tỷ lệ cấp vốn đối với hợp đồng tương lai không kỳ hạn tương đương với cơ chế thanh toán áp dụng cho thị trường hợp đồng tương lai truyền thống. Hai cơ chế này được thiết kế để bắt buộc giá hợp đồng phải ràng buộc với giá giao ngay, đảm bảo chênh lệch giá nhất quán giữa thị trường tương lai và thị trường giao ngay, tránh hiện tượng chênh lệch giá quá lớn do thao túng giá tương lai. 

Áp dụng cơ chế tỷ lệ cấp vốn, phí cấp vốn là chìa khóa để giữ cho giá hợp đồng nhất quán với giá giao ngay của tài sản. Khi có sự chênh lệch giá không hợp lý, phí cấp vốn sẽ buộc mức chênh lệch giá phải trở lại mức hợp lý. Ví dụ, khi giá hợp đồng không kỳ hạn quá cao, tỷ lệ cấp vốn sẽ ở mức dương, và người bán sẽ phải đối mặt với sự gia tăng rủi ro giao dịch do chênh lệch giá lớn. Vì thế, người mua phải bồi thường cho người bán bằng cách trả phí cấp vốn. Vì mức chênh lệch giá lớn sẽ dẫn đến chi phí giao dịch tăng lên, do đó giúp giảm thiểu hiệu quả hiện tượng thao túng giá hợp đồng, bắt buộc hội tụ giá giữa thị trường tương lai và thị trường giao ngay.

 

Tỷ lệ Cấp vốn Ảnh hưởng đến Nhà giao dịch Như thế nào?

Tỷ lệ cấp vốn có thể làm giảm đáng kể chi phí giao dịch và thu nhập tiềm năng của các nhà giao dịch tương lai. Khối lượng nắm giữ càng lớn, phí cấp vốn mà nhà giao dịch cần trả càng nhiều. Khi nhà giao dịch sử dụng đòn bẩy trong giao dịch tương lai, nếu mức đòn bẩy quá cao, nhà giao dịch phải trả phí cấp vốn cũng sẽ chịu tổn thất lớn dù thị trường ít biến động.

Mặt khác, đối với bên nhận phí cấp vốn, thì phí cấp vốn cũng có thể trở thành một nguồn thu nhập quan trọng, đặc biệt là trong giai đoạn thị trường biến động. Các nhà giao dịch cũng có thể thu được lợi nhuận bằng cách xây dựng các chiến lược giao dịch tương ứng dựa trên tỷ lệ cấp vốn.

 

Tính toán Tỷ lệ Cấp vốn trên AscendEX

1.     Thanh toán phí cấp vốn 8 tiếng 1 lần tại các thời điểm 00:00 UTC, 08:00 UTC và 16:00 UTC đối với tất cả hợp đồng tương lai không kỳ hạn AscendEX. Nếu nhà giao dịch không giữ vị thế nào tại ba thời điểm cấp vốn này, thì họ không cần phải cấp vốn theo chiều nào.

2.     Có hai yếu tố cấu thành tỷ lệ cấp vốn: lãi suất và phí bảo hiểm. Tỷ lệ cấp vốn = phí bảo hiểm/giá chỉ số

3.     Tỷ lệ cấp vốn được cập nhật sau mỗi 60 giây (“Tỷ lệ Cấp vốn Dự đoán”).

4.     Giới hạn trần và sàn của tỷ lệ cấp vốn đối với các hợp đồng tương lai BTC lần lượt là 3% và -3%. Đối với các hợp đồng tương lai khác, giới hạn lần lượt là 5% và -5%.

5.     Phí cấp vốn được thanh toán bằng USDT.

6.     Phí cấp vốn = tỷ lệ cấp vốn * giá chỉ số * khối lượng nắm giữ

 

Bạn có thể xem Tỷ lệ cấp vốn và đồng hồ đếm ngược thời điểm thanh toán trên giao diện Hợp đồng Tương lai AscendEX:

Giao diện trên là giao diện Hợp đồng Tương lai AscendEX phiên bản tiêu chuẩn trên máy tính. Vui lòng truy cập Hướng dẫn Kiểm tra Tỷ lệ Cấp vốn để xem thông tin tỷ lệ cấp vốn trên giao diện Hợp đồng Tương lai AscendEX phiên bản chuyên nghiệp trên máy tính, hoặc trên ứng dụng.