Mở Vị thế là gì? 

Mở Vị thế Open Position là để chỉ hành vi giao dịch mà trong đó người dùng bắt đầu giao dịch. Trong giao dịch tương lai tiền mã hóa, việc mở vị thế có thể bắt đầu sau khi mua, là vị thế mua, hoặc bán, là vị thế bán. 

Vị thế mua (mua): Mua tiền mã hóa khi thị trường dự kiến tăng và bán để chốt lời khi thị trường đạt mức kỳ vọng, tương tự như “mua thấp bán cao” trên thị trường giao ngay. 

Vị thế bán (bán): Bán tiền mã hóa khi thị trường dự kiến giảm và mua để kiếm lời khi thị trường xuống đến mức dự kiến, đây là những hoạt động ngược lại với “vị thế mua”, tức là vay tiền mã hóa để bán trước, sau đó mua lại với giá thấp hơn khi thị trường giảm giá, trả lại số tiền đã vay và thu lợi nhuận từ chênh lệch giữa giá mua và bán. 

 

Hướng dẫn thực hiện: 

1.     Vị thế mua

Chọn loại lệnh và chế độ ký quỹ, đặt mức đòn bẩy, nhập giá token và số lượng mua, rồi nhấp “Mua”.

2.     Vị thế bán

Chọn loại lệnh và chế độ ký quỹ, đặt mức đòn bẩy, nhập giá token và số lượng, rồi nhấp “Bán”.

3.     Các Vị thế

Nhấp vào “Vị thế” để xem giá ban đầu, giá tham chiếu, giá thanh lý ước tính, tỷ lệ ký quỹ, Lợi nhuận và Thua lỗ (PnL) và các thông tin khác. 

 

Xin lưu ý: Ví dụ trên dành cho thao tác trên máy tính. Vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây để tìm hiểu thêm về giao dịch tương lai trên AscendEX.  

Hướng dẫn Bắt đầu Giao dịch Tương lai trên AscendEX【Máy tính】

Hướng dẫn Bắt đầu Giao dịch Tương lai trên AscendEX【Ứng dụng】

 

Lưu ý:

Việc sử dụng đòn bẩy trong giao dịch tương lai làm tăng rủi ro đầu tư đồng thời giúp người dùng nhân lên lợi nhuận. Thị trường biến động mạnh có thể dẫn đến việc cưỡng ép thanh lý tài sản trong tài khoản. Hãy chú ý theo dõi những biến động của thị trường để kịp thời kiểm soát rủi ro.