Vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp về Phần thưởng Tín dụng Tương lai AscendEX nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề gì.

 

1. Phần thưởng Tín dụng Tương lai là gì?

Phần thưởng Tín dụng Tương lai USDTR (giá trị tương đương USDT) là tài sản ảo được AscendEX đặc biệt giới thiệu để người dùng tham gia giao dịch tương lai. Không phải là tài sản thực.

 

2. Mục đích Sử dụng của Phần thưởng Tín dụng Tương lai là gì?

Khi người dùng giao dịch tương lai, có thể sử dụng phần thưởng tín dụng tương lai làm tài sản đảm bảo cho giao dịch tương lai hoặc để thanh toán 50% phí giao dịch tương lai.

 

3. Có thể Sử dụng Toàn bộ Phần thưởng Tín dụng Tương lai hiện có để làm Ký quỹ Tương lai không?

Không. Có tỷ lệ chiết khấu là 20% khi sử dụng phần thưởng tín dụng tương lai làm ký quỹ tương lai. Ví dụ, bạn có 10 USDTR trong tài khoản tương lai. Khi bạn sử dụng 10 USDTR làm ký quỹ tương lai, thì chỉ được tính là 2 USDT.

 

4. Sử dụng Phần thưởng Tín dụng Tương lai để Thanh toán Phí Giao dịch Tương lai như thế nào?

Nếu người dùng sử dụng USDTR để thanh toán phí giao dịch, hệ thống sẽ tự động tính toán phí giao dịch tương lai hàng ngày của người dùng vào lúc 1 giờ sáng UTC và khấu trừ số phí giao dịch tương ứng bằng USDTR và gửi lại một lượng USDT tương đương về tài khoản tương lai của người dùng. 

Ví dụ, số dư tài khoản tương lai hiện tại của bạn là 10 USDTR và bạn thực hiện một số giao dịch tương lai trong ngày hôm đó. Vào khoảng 1 giờ sáng UTC, hệ thống tự động tính toán phí giao dịch tương lai của bạn trong ngày hôm đó là 5 USDT. Vì có thể sử dụng USDTR để thanh toán 50% phí giao dịch, hệ thống sẽ tự động khấu trừ 2.5 USDTR từ tài khoản tương lai của bạn (số dư tài sản USDTR trong tài khoản tương lai giảm xuống7.5 USDTR), đồng thời hoàn trả 2.5 USDT đã bị khấu trừ trước đó khi giao dịch, vào tài khoản tương lai của bạn.

 

5. Làm thế nào để Kiếm Phần thưởng Tín dụng Tương lai?

Người dùng mở tài khoản tương lai hoặc hoàn thành các nhiệm vụ giao dịch tương lai có thể được nhận số lượng USDTR tương ứng. Vui lòng truy cập Trung tâm Phần thưởng trên AscendEX để mở khóa thêm nhiều nhiệm vụ giao dịch tương lai và giành phần thưởng tương lai.

 

6. Làm thế nào để Nhận Phần thưởng Tín dụng Tương lai?

Người dùng cần tự thực hiện nhận phần thưởng tín dụng tương lai. Vui lòng truy cập Trung tâm Phần thưởng trên AscendEX và nhấn vào Nhận Phần thưởng ở bên phải thanh nhiệm vụ tương ứng để hoàn tất nhận phần thưởng.

 

7. Có được Sử dụng Các Tài khoản phụ để Độc lập Tham gia Giao dịch Tương lai và Nhận Phần thưởng không?

Không. Các tài khoản phụ không được sử dụng làm tài khoản độc lập để tham gia giao dịch tương lai hoặc nhận phần thưởng tương lai.

 

8. Có Giới hạn Thời gian phải Nhận Phần thưởng Tương lai sau khi Hoàn thành Nhiệm vụ Giao dịch Tương lai không?

Không. Không giới hạn thời gian phải nhận phần thưởng tín dụng tương lai. Sau khi hoàn thành các nhiệm vụ giao dịch tương lai, bạn có thể nhận các phần thưởng tương lai tương ứng bất kỳ lúc nào.

 

9. Phần thưởng Tín dụng Tương lai đã Nhận sẽ Ghi Có Tài khoản sau bao lâu?

Phần thưởng tín dụng tương lai kiếm được khi đăng ký và gửi tài sản thường được ghi có ngay sau khi nhận. Tuy nhiên, các phần thưởng dựa trên giao dịch tương lai thường sẽ mất 48 giờ để ghi có vào tài khoản người dùng. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng tham gia Cộng đồng chính thức của AscendEX và liên hệ dịch vụ trực tuyến 24/7 để được trợ giúp.

 

10. Làm thế nào để Kiểm tra Phần thưởng Tín dụng Tương lai đã Nhận?

Nhấn vào Phần thưởng của tôi trong Trung tâm Phần thưởng hoặc xem Tài sản đảm bảo trên trang Tài khoản Tương lai.

 

11. Người dùng có được phép tham gia và Nhận Phần thưởng Tín dụng Tương lai bao nhiêu tùy thích?

Không. Với mỗi hạng mục thưởng, người dùng đủ điều kiện chỉ có thể nhận phần thưởng tín dụng tương lai một lần.

 

12. Làm thế nào để Kích hoạt Phần thưởng Tín dụng Tương lai?

Hướng dẫn kích hoạt: thực hiện một giao dịch tương lai với số tiền bất kỳ trong vòng 14 ngày sau khi nhận các phần thưởng tín dụng tương lai. Nếu không được kích hoạt, các phần thưởng tín dụng tương lai đã nhận sẽ mất giá trị khi hết hạn.

 

13. Có Giới hạn Thời gian phải Sử dụng Phần thưởng Tín dụng Tương lai không?

Có. Phần thưởng tín dụng tương lai chỉ có giá trị trong 60 ngày sau khi kích hoạt. Nếu không được sử dụng trong khoảng thời gian này, phần thưởng đã nhận sẽ mất giá trị khi hết hạn.

 

14. Có Thể Rút Hay Chuyển khoản Phần thưởng Tín dụng Tương lai không?

Không. Vì các phần thưởng tín dụng tương lai là tài sản ảo chứ không phải tài sản thực, nên người dùng không thể chuyển, gửi hoặc rút USDTR.

 

15. Xóa các Phần thưởng Tín dụng Tương lai nghĩa là gì?

Trước khi sử dụng hết toàn bộ phần thưởng tín dụng tương lai, nếu rút lượng tài sản bất kỳ từ tài khoản tương lai thì sẽ xóa hết các phần thưởng tương lai chưa sử dụng. Bạn nên sử dụng hết phần thưởng tương lai trước khi rút tài sản.