Quy định sự kiện

1. Người dùng cần đăng nhập tài khoản AscendEX và mỗi người tham gia có một cơ hội quay số rút thăm may mắn trúng giải thưởng bí mật "bị khóa".

2. Mỗi người tham gia có thể nhận thêm một lượt quay số rút thăm may mắn bằng cách giới thiệu 3 người bạn đăng ký AscendEX và tham gia sự kiện này.

3. Những người tham gia có tổng khối lượng giao dịch tiền mặt, ký quỹ hoặc tương lai từ 10,000 USDT trở lên có thể mở khóa giải thưởng bí mật và nhận phần thưởng.

4. Những người tham gia phải hoàn thành xác minh tài khoản trước khi sự kiện kết thúc thì mới có thể mở khóa giải thưởng.

5. Giải thưởng bí mật đã mở khóa sẽ được chuyển vào tài khoản người dùng trong vòng 15 ngày kể từ ngày kết thúc sự kiện. Những người dùng không mở khóa giải thưởng bí mật trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ được xem là từ bỏ giải thưởng.