Cộng đồng
Hỗ trợ khách hàng
Trợ giúp
Nạp tiền
Rút tiền
Chuyển vốn
Loại tiền
LIKE

Số dư tài khoản: --

Số dư khả dụng: --

LIKEMạng nạp tiền
LIKE( )Địa chỉ nạp tiền

• Không nạp bất kỳ tài sản nào khác cho các địa chỉ nêu trên,LIKEnếu không sẽ không lấy lại được tài sản.

• Sau khi bạn nạp tiền đến địa chỉ trên, bạn cần xác nhận toàn bộ nút mạng, sau khi xác nhận thì tiền sẽ vào tài khoản.

• Khi nạp tiền hãy chú ý đến loại chuỗi công khai, mất tiền do nạp sai chuỗi sẽ không thể thu hồi được

Vẫn chưa nhận được tiền nạp vào? Hãy liên hệ với dịch vụ khách hàng hoặc Nộp yêu cầu

Lịch sử nạp tiền
Xem tất cả
Đang tải...

Đang tải...