ผู้ใช้สามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อตรวจสอบการชำระเงินการสนับสนุนเงินทุน:

ตัวเลือกที่หนึ่ง: ในหน้าคำสั่งซื้อขายฟิวเจอร์ส

1.     ไปที่เว็บไซต์ทางการของ AscendEX แล้วคลิกคำสั่งซื้อขาย-คำสั่งซื้อขายฟิวเจอร์สที่มุมขวาบนของหน้าแรก

2.     ในหน้าคำสั่งซื้อขายฟิวเจอร์ส ให้คลิกการชำระเงินการสนับสนุนเงินทุนเพื่อตรวจสอบประวัติการชำระเงินของรายละเอียดคำสั่งซื้อขายฟิวเจอร์ส

 

ตัวเลือกที่สอง: ในหน้าบัญชีซื้อขายฟิวเจอร์ส

1.     ไปที่เว็บไซต์ทางการของ AscendEX แล้วคลิกกระเป๋าเงิน-บัญชีซื้อขายฟิวเจอร์สที่มุมขวาบนของหน้าแรก

2.     ในหน้าบัญชีซื้อขายฟิวเจอร์ส คลิกการชำระเงินการสนับสนุนเงินทุนที่มุมขวาบน

3.     ผู้ใช้สามารถตรวจสอบประวัติการชำระเงินของคำสั่งซื้อขายฟิวเจอร์สได้อย่างละเอียดในหน้าการชำระเงินการสนับสนุนเงินทุน