AscendEX สเตกกิ้ง

ซื้อขายมาร์จิ้นและฟิวเจอร์สด้วยสินทรัพย์สเตกกิ้งเพื่อเพิ่มผลตอบแทน

วิธีการซื้อขายฟิวเจอร์สด้วยสินทรัพย์สเตกกิ้ง>>

ทำไมต้อง AscendEX

เข้าถึงสินทรัพย์ที่สเตกกิ้งได้ทันที

หยุดเดลิเกตเพื่อซื้อขายหรือโอนอย่างรวดเร็ว เพื่อปรับปรุงประสบการณ์สเตกกิ้งของผู้ใช้ AscendEX รักษาพูลสภาพคล่องของสินทรัพย์ เพื่อการเข้าถึงทันทีหลังจากสินทรัพย์ถูกหยุดเดลิเกต “การหยุดเดลิเกตทันที” อนุญาตให้ผู้ใช้จัดการสินทรัพย์ที่สเตกกิ้งได้ตามดุลยพินิจของตนเอง แม้ว่าจะเดลิเกตให้เครือข่ายที่มีระยะเวลาการหยุดเดลิเกตที่ยาวนาน

สินทรัพย์ที่ทำการสเตกกิ้งไว้ในฐานะหลักประกันสำหรับการซื้อขายมาร์จิ้นและฟิวเจอร์ส

ซื้อขายสินทรัพย์ที่สเตกกิ้งในขณะที่รับรางวัล เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของตลาดให้ดียิ่งขึ้น AscendEX อนุญาตให้ใช้สินทรัพย์ที่สเตกกิ้งเป็นหลักประกัน ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเลือก long หรือ short เพื่อป้องกันความเสี่ยงในขณะที่ยังได้รับรางวัลต่อเนื่อง โดยจะใช้ได้กับสินทรัพย์ที่แพลตฟอร์มสำหรับซื้อขายหลักประกันรองรับเท่านั้น

ผลตอบแทนสูงสุดจากการสเตกกิ้ง

การลงทุนซ้ำโดยอัตโนมัติของรางวัลเพื่อผลตอบแทนทบต้น เพื่อเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดของผู้ใช้ AscendEX จะเดลิเกตรางวัลสเตกกิ้งใหม่โดยอัตโนมัติไปยังพูลการสเตกกิ้ง ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเพิ่มผลตอบแทนได้สูงขึ้น โดยผู้ใช้สามารถเลือกเปิดหรือปิด "โหมดดอกเบี้ยทบต้น" ได้ตามดุลยพินิจของตนเอง

icon

สเตกกิ้ง: คำอธิบาย

คำว่า “สเตกกิ้ง” มาจากเครือข่ายบล็อกเชน Proof-of-Stake (“PoS”) โดยเครือข่ายนี้อาศัยผู้ตรวจสอบเพื่อใช้งาน full-nodes เพื่อจะเข้าร่วมในกลไกฉันทามติที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความปลอดภัยและความยืดหยุ่นของเครือข่าย และเพื่อเป็นการตอบแทนสำหรับการสนับสนุนของพวกเขา ผู้ตรวจสอบจะได้รับรางวัลบล็อก ผู้ใช้แต่ละรายยังสามารถเดลิเกตทรัพย์สินให้กับ ผู้ตรวจสอบเพื่อการจัดสรรรางวัลบล็อกที่ได้รับตามสัดส่วน

กลไกการทำงาน

ผลิตภัณฑ์สเตกกิ้งที่เป็นนวัตกรรมของ AscendEX ทำให้ผู้ใช้สามารถมีส่วนร่วมในการสเตกกิ้งและรับรางวัลได้โดยตรงบนแพลตฟอร์ม AscendEX รวบรวมดอกเบี้ยสเตกกิ้งของผู้ใช้และเดลิเกตสินทรัพย์ให้กับผู้ตรวจสอบที่เชื่อถือได้ เพียงคลิกที่ปุ่ม "เดลิเกต" ผู้ใช้ก็สามารถเริ่มรับรางวัลสเตกกิ้ง

icon
icon

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสเตกกิ้งของ AscendEX Staking

FAQ