กติกาของกิจกรรม

1. ผู้ใช้ทำการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี AscendEX เพื่อให้ผู้เข้าร่วมแต่ละคนได้รับโอกาสสุ่มรับรางวัล “ล็อก” พิเศษหนึ่งครั้ง

2. ผู้เข้าร่วมแต่ละคนสามารถรับโอกาสสุ่มรับรางวัลโดยการแนะนำเพื่อนมาสมัครบัญชีใหม่กับ AscendEX และเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วยกัน

3. ผู้เข้าร่วมที่มีปริมาณการซื้อขาย 10,000 USDT หรือมากกว่า โดยใช้เงินสด หลักประกัน หรือการซื้อขายฟิวเจอร์สจะมีสิทธิ์ปลดล็อกรางวัลพิเศษและได้รับรางวัล

4. ผู้เข้าร่วมจะต้องดำเนินการยืนยันบัญชีให้เสร็จสิ้นก่อนกิจกรรมสิ้นสุดเพื่อรับสิทธิ์ปลดล็อกรางวัล

5. รางวัลพิเศษที่ถูกปลดล็อกแล้วจะถูกโอนไปยังบัญชีของผู้ใช้ภายใน 15 วันหลังกิจกรรมสิ้นสุด ผู้ใช้ที่ไม่ได้ปลดล็อกรางวัลระหว่างกิจกรรมจะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัล