Tên Dự án: Marvelous NFTs (MNFT)

Giới thiệu: Bad Days là một game NFT dựa trên blockchain, thuộc thể loại game đấu tay đôi chiến lược giữa người chơi với người chơi, game được xây dựng dựa trên loạt phim hoạt hình vui nhộn của huyền thoại Stan Lee trên YouTube , có tên là Bad Days, xem trên kênh Marvelous TV: https://www.youtube.com/c/MarvelousTV/videos

Sơ lược:

Mã giao dịchMNFT

Tổng lượng cung Token

(Số lượng)

275,000,000 MNFT
Hỗ trợ Blockchainhttps://bscscan.com/address/0x33BE7644c0E489b3A0c639D103392D4F3e338158(BSC)
Trang Web chính thứchttps://marvelousnfts.com
Sách trắnghttps://marvelousnfts.com/white-paper

Giao dịch trên AscendEX: https://ascendex.com/va/basic/cashtrade-spottrading/usdt/mnft

Nạp trên AscendEX: https://ascendex.com/va/assets/assets-recharge/MNFT

Phân phối Token:

Dự trữ thanh khoản giao dịch | 6%
Phần thưởng Staking | 5%
Phần thưởng chơi game | 20%
Vòng gọi vốn công khai | 3.75%
Vòng gọi vốn kín lần 2 | 2.88%
Vòng gọi vốn kín lần 1 | 2.88%
Vòng Chiến lược | 3.38%
Vòng Hạt giống | 2.88%
Đội ngũ | 15%
Hoạt động | 6.25%
Marketing | 6.25%
Cố vấn | 7%
Quỹ Phát triển | 7.75%
Kho Lưu ký (Hủy & Mua lại) | 11%

Cơ chế Mở khóa Token:

Danh mụcCơ chế Mở khóa
Đội ngũ0% tại TGE, mở khóa sau 1-6 tháng, phân phối tuyến tính hàng ngày trong 36 tháng
Hoạt động0% tại TGE, mở khóa sau 1-3 tháng, phân phối tuyến tính hàng ngày trong 23 tháng
Marketing0% tại TGE, mở khóa sau 1-3 tháng, phân phối tuyến tính hàng ngày trong 23 tháng
Cố vấn0% tại TGE, mở khóa sau 1-3 tháng, phân phối tuyến tính hàng ngày trong 24 tháng
Quỹ Phát triển0% tại TGE, mở khóa sau 1-6 tháng, phân phối tuyến tính hàng ngày trong 26 tháng
Kho Lưu ký (Hủy & Mua lại)Lượng cung không giao dịch, có cơ chế hủy
Vòng Hạt giống0% tại TGE, mở khóa sau 1-2 tháng, phân phối tuyến tính hàng ngày trong 15 tháng
Vòng Chiến lược0% tại TGE, mở khóa sau 1 tháng, phân phối tuyến tính hàng ngày trong 12 tháng
Vòng gọi vốn kín lần 10% tại TGE, mở khóa sau 1-21 ngày, phân phối tuyến tính hàng ngày trong 8 tháng
Vòng gọi vốn kín lần 20% tại TGE, mở khóa sau 14 ngày, phân phối tuyến tính hàng ngày trong 7 tháng
Vòng gọi vốn công khai15% tại TGE, mở khóa sau 1-7 ngày, phân phối tuyến tính hàng ngày trong 4 tháng
Phần thưởng chơi gameMở khóa tuyến tính trong 21 tháng
Phần thưởng Staking*Xem Sách trắng để biết Cơ chế Mở khóa Chi tiết
Dự trữ thanh khoản giao dịchDEX ban đầu như dưới đây và phần còn lại sử dụng cho CEX & Multi-Chain